Produkcja energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji

100 378 MWh

Uniknięta emisja dwutlenku węgla dzięki produkcji energii z biogazu rolniczego

35 072 Mg

Przetworzone odpady z przemysłu rolno-spożywczego, któe zalegały by na składowskach odpadów

138 525 Mg

Proces produkcji biogazu jaki przebiega w naszej biogazowi oparty jest wyłącznie na naturalnych przemianach biochemicznych bez użycia substancji chemicznych. Specyfikacja tego procesu „beztlenowego procesu” wymaga zastosowania hermetycznie zamkniętych zbiorników fermentacyjnych co minimalizuje w wręcz uniemożliwia emisję nieprzyjemnych zapachów.
Produkt powstały po przefermentowaniu zielonej masy z uwagi na doskonałe parametry znajduje zastosowanie w nawożeniu gruntów rolnych.
Biogaz powstały w biogazowniach jest coraz powszechniejszym źródłem odnawialnej energii, wpływający na rozwój rolnictwa a co najważniejsze na ochronę klimatu.
Biogaz jest jednym z najszybciej rozwijających się segmentów OZE w Polsce. Biogazownie dają ogromne możliwości poprzez ogromny wybór substratów jakie można zastosować do produkcji biogazu. Chcielibyśmy podzielić się z Państwem wiedzą jaką zdobyliśmy przy realizacji przedsięwzięcia jakim była budowa i jest użytkowanie Biogazowni w miejscowości Koczergi pod Parczewem woj. Lubelskie.

Spółka DMG działa na rynku od 2007 roku i oferuje pomoc przy:
doradztwie podczas planowania i projektowania inwestycji
doradztwo przy uzyskiwaniu finansowania inwestycji
uzyskiwaniu wymaganej dokumentacji i niezbędnych analiz
pozyskaniu odbiorcy wyprodukowanej energii
rozruchu technologicznym i eksploatacji

Kawitacja Biomasy

Jesteśmy gotowi na Dyrektywę (UE) - RED II

Innowacyjna linia do kawitacji biomasy ma bardzo szerokie spektrum substratowe, dzięki czemu można za jej pomocą dokonać wstępnej obróbki materiału lignocelulozowego pochodzącego z różnych gatunków roślin jednoliściennych (głównie trawiastych) oraz dwuliściennych roślin łąkowych, a także wielu gatunków roślin energetycznych. 
Taka rozpiętość substratowa gwarantuje możliwość świadczenia usług obróbki nieograniczonej masy i różnorodności roślin pochodzących z różnorodnych upraw (zbożowych, traw energetycznych, roślin łąkowych wielogatunkowych) jak również ogromnej ilości odpadów pochodzących z terenów zielonych.
 
Powszechne użycie procesu kawitacji otwiera perspektywy zarówno zagospodarowania nadmiernej biomasy roślin, jak i materiałów roślinnych odpadowych, czyli stanowi innowacyjne rozwiązanie wpisujące się w koncepcję zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska oraz wykorzystywania zasobów odnawialnych.

DMG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Koczergi 56B 
21-200 Parczew

604 959 653

biuro@dmg.net.pl